Η ΕΛΣΑΠ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορεία προϊόντων και υποπροϊόντων ελιάς.